Bestyrelse

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse, som varetager klubbens ve og vel mellem generalforsamlingerne.

Foruden formanden består bestyrelsen af 8 medlemmer, der mødes 8-10 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsesmedlemmer sæson 2023/34

Formand
Bo Kræmer

Bestyrelsesmedlemmer
Bertel Kjærulff
Connie Øls Madsen
Hans Henrik Nielsen
Karsten Grunnet
Morten Damgaard
Randi Egholm
Svend B. Carstensen
Tina Pedersen Spatium

Suppleanter
Jacob Skjærris – 1. suppleant
Meinhardt Jacobsen – 2. suppleant

Revisorer
Viggo Jonasen
Niels Eisum

Bestyrelsens kalender sæson 2023/24

  • Mandag 20. maj 2024 – Konstituerende bestyrelsesmøde
  • Mandag 19. august 2024 – Bestyrelsesmøde
  • Onsdag 2. oktober 2024 – Bestyrelsesmøde
  • Lørdag 9. november 2024 – Bestyrelsesseminar
  • Onsdag 15. januar 2025 – Bestyrelsesmøde
  • 8. – 9. februar 2025 – Studietur
  • Tirsdag 4. marts 2025 – Bestyrelsesmøde
  • Tirsdag 11. marts 2025 – Generalforsamling

Dokumenter: Bestyrelsesmøder 2024-25