Sikkerhed

Som medlem af Jomsborg er du forpligtet til at rette sig efter alle henvisninger fra personalet og opslag vedr. sikkerheden.

  • Badning og ophold på Jomsborg sker på eget ansvar.
  • Bad med omtanke af hensyn til din egen og andres sikkerhed.
  • Dronningetrappen og de inderste trapper i bassinet kan være farlige i stormvejr.
  • Gå i havet midt fra stranden, da kraftig understrøm kan forekomme ude i siderne.
  • Åben ild og levende lys er ikke tilladte i klubhuset pga. brandfare.

I en eventuel krisesituation kan det handle om dit eget, men absolut også om andre klubmedlemmers liv og førlighed.

Er uheldet ude og der er brug for at tilkalde assistance:
Ring 112 – Oplys, at du er på Den Permanente: Redningsnummer F426.