Generelle regler

 • På Jomsborg bader vi nøgne og går i vandet før vi går i sauna.
 • Medlemskabet er personligt og må ikke overdrages til andre.
 • Nøglekortet er personligt og må ikke lånes ud.
 • Luk kun folk ind, som du véd, er medlem.
  • Lukker du nogen ind, som du ved er medlem, skal du sende en mail til jomsborg@vinterbadning.dk med besked om tidspunkt og navn på personen, du har lukket ind.
 • Jomsborgs arrangementer er kun for medlemmer.
 • Rygning er kun tilladt ved de opstillede cementrør på stranden.
 • Åben ild og levende lys er ikke tilladt i klubhuset.
 • Dine børn eller børnebørn under 15 år er velkomne på Jomsborg sammen med dig.
  • Til fester og fuldmåner er børnene velkomne indtil kl. 18:00. Derefter er der kun adgang for voksne medlemmer.
  • Medlemsreglerne gælder også for børn, og deres ophold og adfærd i klubben er dit ansvar.

Generel kultur

 • Vi bader alle sammen nøgne – også børn.
 • Vi hilser på hinanden, når vi mødes på gangbroen, i saunaerne og i klubhuset.
 • Vi har omsorg for og hjælper hinanden.
 • Alle skal have det rart – derfor gør vi ikke noget, der kan krænke andres blufærdighed.

Adgang for hjælpere

Medlemmer, som ikke har mulighed for uden hjælp at bade eller benytte sauna på grund af sygdom eller handicap, har mulighed for at have en hjælper med, selv om denne ikke er medlem af Jomsborg.

Hjælperen skal overholde klubbens regler og kultur – herunder også at vandgang og saunabesøg foregår nøgen. Det er medlemmets ansvar, at hjælperen opfylder dette.

Medlemmer, som ønsker at have en hjælper med, skal fremsende en begrundet ansøgning til klubbens kontor.